ประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup

ตัวอย่างผลงานที่เรา

  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประจำเดือนเมษายน 62
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประจำเดือนพฤษภาคม 62
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประจำเดือนกันยายน 62
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 62
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 62
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม 62
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 63
  • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 4 ประจำเดือนธันวาคม 62