รวมตัวอย่างงานของเรา ที่ทำให้กับลูกค้า

ทำโปสเตอร์ รูปสินค้า

ทำวิดีโอ โปรโมทสถาบัน

ทำระบบรายงานผลยอดผู้ป่วย โควิด-19 ประจำวัน ผ่านไลน์

ทำเกมเพื่อให้ลูกค้าตอบแบบสอบถาม

ทำระบบขายสินค้าลดราคาผ่านไลน์

ทำแชทบอทในการช่วยหาหอ ใน มข

ระบบ POS ให้กับ ร้านขายของเก่าให้ใช้งานง่ายในมือถือ

ระบบบันทึกการทำสมาธิของนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

LINE OA ของการทางพิเศษ

และยังมีอีกหลายผลงาน ที่เราไม่สามารถเผยแพร่ได้