โครงการประกวด สุดยอดนวัตกรรม เพื่อการอยู่อาศัย โดยการเคหะแห่งชาติ

เราได้รับคัดเลือก ให้เข้าร่วมการแข่งขัน โครงการประกวด สุดยอดนวัตกรรม เพื่อการอยู่อาศัย จัดโดยการเคหะแห่งชาติ โดยคัดเลือกจากผู้สมัครทั่วประเทศ แล้วคัดเลือกเพื่อหาผู้เข้ารอบสุดท้าย แล้วมาเข้าร่วมกิจกรรม แต่น่าเสียดายที่วันแข่ง ทีมของเราติดภาระกิจ จึงไม่สามารถเข้าร่วมงานได้