Hackathon “ทำอย่างไรให้ Chatbot ได้รับความนิยมมากขึ้น และเป็นที่พูดถึงในโลก Social “

เราได้รับรางวัล จากการแข่งขัน Hackathon

โดยเราได้ทำการสร้าง Chat Bot ในการไปหาข้อมูลสินค้าที่ลูกค้าต้องการจากเว็บไซต์ต่าง ๆ เช่น Lazada Shopee แล้วมาทำการเรียงลำดับว่าสินค้าตัวไหนราคาถูกสุด แล้วส่งกลับมายังห้องแชทให้กับลูกค้า

วันที่ 30 -31 พฤษภาคม 2562 และ 1 มิถุนายน 2562
โดย กลุ่ม Chatbot Designer (BOTIO)
ที่มีประสบการณ์ในการพัฒนา Chatbot ให้บริษัทและแบรนด์ขนาดใหญ่