วิธีการดูเลขห้องง่าย ๆ

สมมติ ห้องที่ต้องไปเรียนคือ EN18306 ซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
  • EN18 คือรหัสอาคาร
  • 3 คือ ชั้น
  • 06 คือเลขห้อง

*เนื่องจาก browser ของ facebook ไม่สามารถเข้าถึงตำแหน่งปัจจุบันของท่านได้ กรุณาเปิดด้วย Google Chrome หรือ Safari

หากติดปัญหาใดๆ ให้เราช่วยเหลือ

สามารถติดต่อพูดคุยกับเราได้